Ar-Ge Faaliyetleri

Ar-Ge çalışmalarına 2018 yılında başlayan firmamız, Ar-Ge çalışmalarına devam etmektedir. Firmamız Ar-Ge merkezi olmak için gerekli girişimlere başlamıştır. Böylelikle EFG Elektrik, “Ar-Ge Merkezli Büyüme” stratejisi ile çalışmalarını yürütmektedir. Firmamızın Ar-Ge Merkezi belgesi alma çalışmaları nihayete erdiğinde Ar-Ge faaliyetlerinin bu merkez kapsamında yürütmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda firmamız bugüne kadar,

2 Adet Ar-Ge projesini tamamlayarak ticarileştirmiştir.

2 Adet Ar-Ge projesini tamamlayarak ticarileşmiş ürün safhasına getirmiştir.

3 Adet Ar-Ge projesi ise firmamızın Ar-Ge bölümü tarafından yürütülmektedir.

EFG Elektrik önümüzdeki dönemde, Tübitak, Kosgeb ve diğer Ar-Ge destek programları kapsamında çalışmalarını çeşitlendirmeyi ve geliştirmeyi hedeflemektedir.

Firmamızda Ar-Ge çalışmaları sonucu elde edilen prototip ürünlerin sertifikasyonları tamamlanarak imalat süreçlerine dahil edilmektedir.

Ar-Ge merkezi kapsamında, 9 Ar-Ge Araştırmacı, 6 Ar-Ge Teknisyen ve 3 Ar-Ge Destek Personeli ile toplamda 18 personel bulunan EFG Elektrik, konusunda yetkin personel altyapısını güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

Teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden firmamız bilgi birikimini geliştirmektedir. 

Patent ve faydalı model başvuruları ile fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda önemli çalışmalar yapılarak bu konuda Ar-Ge merkezi personeli teşvik edilmektedir.

EFG Elektrik olarak Ar-Ge Merkezi, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde üniversite öğretim üyeleri ile çalışmalarımıza devam etmekteyiz.