Çevre Politikamız 

  • Çevre yasalarının ve iş etiğinin gereklerini yerine getirmek,
  • Havaya, suya ve toprağa olan etkilerimizi izlemek, değerlendirmek ve azaltmak, tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı bilinçlendirmek,
  • Güncel teknolojileri kullanarak çevreye zarar vermeden atıkların bertarafını veya geri kazanımını sağlamak,
  • Tüm çalışanların katılımı ile çevre yönetim proseslerini sürekli geliştirmek ve faaliyetlerimizi bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmek.