İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanlarımızın vazgeçilmez önceliği ve işinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu doğrultuda firmamız İş Sağlığı ve Güvenliğini şirket kültürünün temel değerlerinden biri olarak ele almaktadır.

İSG Politikamız;

– Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, ziyaretçilerimiz ve diğer çözüm ortaklarımızın firmaya giriş yaptığı andan itibaren emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak temel görevimizdir.

– Çalışanlarımız, alt yüklenicilerimiz, dışarı görevlendirilen şirket personelimizin ve diğer çözüm ortaklarımızın işlerini emniyetli yapması ve ziyaretçilerimizin tesisimizden emniyetle ayrılmaları için bilgilendirmeleri sağlanmakta ve gerekli kaynaklar sağlanmaktadır.

– İnsan, çevre ve tesis güvenliği ve sağlık acil durum gerekliliklerinin yerine getirilmesi için çalışmalar yapılmakta gerekli ekipmanlar sağlanmaktadır.

– Yürütülen faaliyetlerin güvenli gerçekleştirilmesi için etkili ve sonuç odaklı önlemleri alarak riskleri sektörümüze özgü kabul edilebilir seviyeye indirmek için çalışılmaktadır.

– İş Sağlığı ve Güvenliği, işe özgü eğitimler, interaktif eğitimler, işe başlama eğitimleri planlanıp İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda personelin hem teorik hem uygulamalı olarak bilgilendirilmesi yapılarak emniyetli ve sağlıklı çalışmanın sahaya yansıtılması sağlanmaktadır.

– Olası veya gerçekleşmiş kazaların tekrarlanmasını önlemek için sürekli iyileştirmeler yapmak ve çıkarılan dersleri paylaşıp duyurulması sağlanmaktadır.

– Tüm yöneticilerin İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü benimsemesi ve İş Sağlığı ve Güvenliğini uygulayan, sahiplenen örnek yöneticiler olarak çalışma yapması için eğitimler ve uygulamalar yapılmaktadır.

İSG Hedeflerimiz;

  • Politikamızı sürekli kılmak ve sürekli iyileştirme yapmak,
  • Faaliyetlerimizin insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimize etmek,
  • Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almak,
  • Bütün kazaların önlenebileceği bilinci ile sorumluluk alanlarımızda hedeflerimizi belirleyerek tedbir almak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliğini sahiplenen risk önleyici ve sürekli iyileştirmeyi esas alan yönetim anlayışını çalışma alanına entegre etmek,
  • Bilinçli, eğitimli çalışanlar yetiştirmek,
  • Çalışan herkesi sisteme dahil ederek performans ve uyumluluk takibi yapmak.