Kalite Hedeflerimiz (2022 Yılı)

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2015 sisteminin tüm denetimlerinden geçerek belgenin sürekliliğini %100 yerine getirmek
 • Entegre Yönetim Sisteminin devamlılığının sağlanması ve sürekli iyileştirilmesinin %90 seviyelerinde karşılanması
 • ISO 9001, 14001, 18001 ile ilgili tüm belgelerin alınması
 • Şirketin büyüme hedefinin geçen yılki ciro miktarına göre %20 arttırılması
 • Yürütme toplantılarının her ay gerçekleştirilmesi ve toplantı için belirlenen katılımcıların %90 seviyelerinde katılım sağlaması
 • Müşteri memnuniyeti oranının %85 olmasının sağlanması
 • Personel memnuniyetinin %85 olarak gerçekleştirilmesi
 • İşçi ve Makine Çalışma verimliliklerini %20 oranında arttırmak
 • İş kazalarını en aza indirgemek
 • İş kazalarından kaynaklanan maliyetleri azaltmak
 • Şirket politikasını ilgili tüm paydaşlarına duyurmak
 • İSG eğitimlerini arttırmak, personeli eğitmek ve tatbikat yapmak
 • Çalışan memnuniyetini %85 seviyelerine çıkarmak
 • Uygun olmayan ürün / hizmet miktarının %5’i geçmemesini sağlamak
 • Reklam ile ilgili çalışmaları %20 arttırmak
 • Kurum kültürünü benimsetecek kurum içi iletişimi güçlendirmek
 • Atık alanı oluşturmak, atıkları sınıflandırmak ve lisanslı atık bertaraf firmalarıyla atıkları düzenli olarak takip etmek
 • Doğal kaynakların takibinin sağlanması

Firmamız ilkeleri ışığında tüm faaliyetlerimizde ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve diğer gereklilikler ile ürün uygunluğu ve güvenliği standartlarına uymayı taahhüt ederiz.