EFG Elektrik İnş. Enerji San. Tic. Ltd. Şti olarak vizyonumuz doğrultusunda; gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, güvenilir ürünleri geliştirmekte, üretmekte ve satış sonrası hizmet vermekteyiz.

 • Müşteri odaklılık ilkemiz ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, müşteri geribildirimlerini etkin yönetmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak, müşterilerimiz tarafından aranan ve güvenilen çözüm ortağı olmak ve geri bildirimleri etkin yönetmek.
 • Mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak ve Stratejik Plan ile TS EN ISO 9001, 14001, 45001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları, uygulanabilir tüm şartlar ile yasal mevzuat çerçevesinde risk odaklı bakış açısıyla, hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmak ve sürekli iyileştirmek.
 • Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışımızla tüm çalışanlarımızı süreç yaklaşımlı ve risk tabanlı düşünmeye teşvik etmek, yönetim sistemleri şartlarının sağlanmasında liderlik etmelerini sağlamak,
 • Yönetim standartlarının ışığında sürekli iyileştirme yaklaşımımızla, tüm süreçlerimizdeki verimliliği iyileştirmek, maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, araştırmak ve uygulamak,
 • Vizyonumuzu geliştirmek için eğitim programlarını sürekli olarak geliştirmek ve etkinliği arttırmak,
 • Ar-Ge araştırması yapma yeteneğinin arttırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan altyapı ve kaynakların iyileştirilmeyi ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamak.
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi korumak ve afete hazırlıklı, yaşam kalitesi yüksek mekânları geliştirmek,
 • Çevre kirliliklerinin kaynağında önlenmesi, oluşabilecek atıkların azaltılması, yeniden kullanımlarının ve geri kazanımlarının sağlanması için etkin çevre yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesini sağlayarak uygulamaları izlemek ve denetlemek,
 • İş Sağlığı Güvenliği ve çevre ile ilgili risklerimizi teknolojik gelişmeler ve saha iyileştirmeleri ile kontrol altına almak,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerin danışma ve katılımının sağlanması,
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için gereken tüm önlemleri hayata geçirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarının korunmasını sağlamak,
 • Kurum içi ve dışı eğitim programlarıyla çalışanların bireysel yetkinliklerini sürekli arttırmak,
 • Kuruluşumuzdan itibaren oluşturduğumuz kurumsal bilgimizi, tüm grubumuzda bütünlük ve gizlilik içinde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, kişisel verilerin korunmasına özen göstermek,
 • Güvenilir iş ilişkilerimizi geliştirmek ve itibarımızı yükseltmek.

EFG Elektrik İnş. Enerji San. Tic. Ltd. Şti ilkeleri ışığında tüm faaliyetlerimizde ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve diğer gereklilikler ile ürün uygunluğu ve güvenliği standartlarına uymayı taahhüt ederiz.

Kalite Belgelerimiz