thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

Enerji çağında yaşadığımız bugün ihtiyaç duyduğumuz enerjinin büyük bir çoğunluğu elektrik enerjisidir. Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımında kullanılan transformatörlerin üretimini gerçekleştiren firmamız, enerji kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirip ülke ve dünya refahına en yüksek katkıyı sağlayabilmek amacı ile yatırımlarını gün geçtikçe arttırarak sektöründe öncü firma pozisyonunda ilerlemektedir.

Genç, güler yüzlü, hızlı ve dinamik satış ekibimiz ile her türlü destek için sizlerin yanındayız.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışan firmamız üretimde ve hizmette öncelikli hedef olarak kaliteyi baz almaktadır.

Bu hedef doğrultusunda üretimin tüm prosesleri, deneyimli ve işinde uzman kalite kontrol ekibimiz tarafından her aşamada kontrol edilmektedir. Firmamız TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 17025 ve OHSAS 18001 olmak üzere birçok yönetim sistemine sahiptir. Üretimin ilgili projeye ve kalite yönetim sistemlerine uygun olarak tamamlanması sağlanmakta, ilgili uygunsuzluklar düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanarak giderilmektedir. Tüm süreçler kayıt altına alınarak takip edilir. Süreçlerde elde edilen veriler incelenerek gerekli görülen proseslerde kaizen çalışmaları yürütülür.

Müşteri geri dönüşleri müşteri hizmetleri bölümümüz tarafından müşteri memnuniyeti göz önünde bulundurularak titizlikle irdelenir ve servis ekibimizin 7/24 hizmet verebilecek şekilde planlaması yapılır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğine çok önem veren firmamız her hafta düzenli olarak çalışanlarına eğitim vermekte, gerektiğinde ilgili uzman kuruluşlardan destek almaktadır.

KALİTE POLİTİKASI

EFG ELEKTRİK Enerji iç ve dış piyasalarda mevcut rekabet şartlarında, rekabet edebilir kalite, üretim ve satış koşullarını sağlayacaktır. Tüm faaliyetlerinde uygun ve istenilen ürünlerini, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak piyasaya sunacak; firmasını, markasını, ürününü Türkiye’de ve dış pazarlarda tanınır ve güvenilir hale getirecek, kazanılan güvenin sürekliliğini sağlayacaktır.

Kalite Güvence Sistemi’nin kusursuz şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi tüm EFG ELEKTRİK çalışanlarının sorumluluğundadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, tüm çalışanların katılımıyla:

 • Proses, ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek ve alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek kullanımını sağlamak,
 • Çalışanlarımızın işlerinde yeterliliklerini sağlamak ve gelişmeleri için destek vermek,
 • Kaliteyi üstün tutan anlayışı diğer firmalara, tedarikçilerimize ve müşterilerimize yaymak, temel politikamızdır.

ÇEVRE POLİTİKASI

EFG ELEKTRİK, tüm faaliyetlerinde çevre bilinci konusunda olabildiğince hassas davranmayı taahhüt eder. Bu amaçla çevreye yönelik kanun, yönetmelik, tüzük ve diğer yükümlülüklere bağlı olarak ISO 14001 standardına uygun çevre yönetim sistemini oluşturacak ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile destekleyerek güçlendirecektir.

Yarınlarına bugünden daha yaşanabilir bir çevre bırakmak en önemli görevlerimizden biridir.

Bu kapsamda;

 • Tüm çalışanlarına çevre bilincini yerleştirmek,
 • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel atık miktarını azaltma yönünde çalışmak ve mevcut atıkları kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bertaraf etmek,
 • Çevre kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Tedarikçilerimizin çevre konusunda duyarlılığını arttırmak temel politikamızdır.

İNSAN KAYNAKLARI

EFG ELEKTRİK, kalite ve başarının güçlü bir insan kaynakları politikasından geçtiğini bilmektedir.

İyi eğitim almış, kendine güvenen, yeniliklere açık, ekip çalışmasına yatkın bireylerle vizyonumuz, hedeflerimiz ve ortak değerlerimiz doğrultusunda çalışmak insan kaynakları politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çalışanlarının mutluluğu firmamız için oldukça önemlidir. Gerek sosyal imkanlar gerekse eğitim imkanları ile firmamız kendi sektöründe en iyiler arasında yer almayı hedeflemektedir. Tüm çalışanlarımıza sunduğumuz servis imkanı, performansa dayalı ücretlendirme politikası ve sosyal güvence ile şirketimiz personelinin huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını amaçlamaktadır.

Firmamızın açık pozisyonlarında değerlendirmek üzere lütfen özgeçmişinizi [email protected] adresine yollayınız.

Eğitim
Şirketimiz işe yeni alınan personelin çalışacağı iş pozisyonuna göre gerekli İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimlerini, işe intibak sürecinde vermektedir. Ayrıca, personelin gelişimi takip edilerek ihtiyaç duyulduğunda, belirli bir eğitim programı dahilinde İK tarafından organize edilerek verilmektedir. Seminer ve eğitimlerimizi 44 kişi kapasiteli Eğitim Salonumuzda vermekteyiz.

Staj Programı
Endüstri meslek lisesi ilgili bölümlerinden firmamızda zorunlu staj yapmak isteyen öğrencilerin, staj isteklerini belirtir başvuruyu özgeçmişleri ile birlikte [email protected] adresine yollaması gerekmektedir. Yapılan başvurular mutlaka değerlendirilerek, olumlu olması halinde İK tarafından stajyer adayı ile irtibata geçilecektir.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

EFG ELEKTRİK faaliyet ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek risklerin analizini yaparak gerekli önlemleri almak ve uygulamak, bu sayede çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin iş sağlığı ve iş güvenliğini en üst düzeyde korumak konusunda gerekli tüm çalışmaları yapacaktır.

Bu kapsamda;

 • Tüm çalışanlarında iş sağlığı ve iş güvenliği bilincini oluşturmak,
 • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanabilecek riskleri analiz ederek gerekli önlemleri almak,
 • İş kazalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitmek temel politikamızdır.