Hava Yalıtımlı Hücreler

EFG marka Hava Yalıtımlı Metal Mahfazalı Hücreler, 36 kV’a kadar olan orta gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılmak üzere TS EN 62271-200 (IEC 62271-200) standardına göre tasarlanmış anahtarlama düzeni ve kontrol düzenleri grubudur. Standardın gerektirdiği tüm tip deneyler, yurt içi ve yurtdışında bulunan akredite laboratuvarlarda tamamlanmıştır. OG dağıtım sistemleri için ihtiyaç duyulan fonksiyonel özelliklere sahip farklı tiplerde hücre tasarımları mevcuttur.

Tasarım ve Yapısal Özellikler

EFG marka Hava Yalıtımlı Metal Mahfazalı Hücrelerin bütün dış yüzeylerinde 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sac malzeme kullanılır. Mahfazanın ön yüzünde bulunan kapak ve kapıları, çalışma mekanizması bölümlerinin ön panelleri elektrostatik toz boya yöntemiyle boyanır. İnsanların gerilimli bölümlere yaklaşmasına ve hareket eden bölümlere dokunmasına karşı mahfaza, IP3X koruma derecesine sahiptir.

EFG hücrelerinde, kesici, akım ve gerilim transformatörleri ve sigortaların bulunduğu bölmelere
erişim AÇILABİLİR kapak ve kapılar ile sağlanabilir. SABİT kapaklar ise herhangi bir alet kullanılmadan AÇILAMAYAN kapaklardır ve üzerinde “TEHLİKE” uyarı işareti bulunur.

Hücrenin üst tarafında bulunur. Modüler olarak yan yana montajı yapılmış hücrelerin ana bara terminalleri bakır veya alüminyum bara ile birleştirilerek ana bara oluşturulur. Ana bara bölümüne erişim sadece üzerinde uyarı işareti bulunan kapağın sökülmesi ile mümkündür.

Hücrenin alt tarafında bulunur. Hücreye giren ve hücreden çıkan orta gerilim kabloların/baraların hücre ile bağlantılarının yapıldığı bölümdür. Bu bölümün kapağı, bölüm içine giren
tüm iletkenler gerilimsiz hale getirildikten sonra ve kısa devre yapılıp topraklandıktan sonra herhangi bir alet kullanılmadan açılabilir.

Hücre fonksiyonel özelliğine göre kablo bağlantı bölümünde bulunan elemanlar;

 • Kesici
 • OG sigortalar
 • Topraklama ayırıcıları
 • Ölçü transformatörleri

Hücre üst ön yüzünde bulunur. Bu bölüme sistem gerilim
altındayken erişilebilir.
Hücre fonksiyonel özelliğine göre alçak gerilim bölümünde
bulunan elemanlar;

 • Koruma röleleri, Ölçü aletleri ve sayaçlar
 • Yardımcı röleler, AG sigortalar, terminal dizisi ve diğer
  alçak gerilim kontrol ve kumanda şalt cihazları

Hücrede AG Bölümü altında bulunur. Yük ayırıcı, gazlı ayırıcı ve topraklamaya ait çalıştırma mekanizmalarının bulunduğu IP3X koruma derecesine sahip metal mahfazalı bölümdür.
Kesicili hücrelerde çalışma mekanizması kesici üzerinde yer alır. Çalışma mekanizması bölümüne sistem gerilim altındayken erişilebilir.

Çalışma mekanizmalarının ön yüzünde bulunan kumanda ve izlemi paneli üzerindeki tek hat şemasına uygun olarak aşağıdaki donanım bulunur;

 • Mimik diyagram
 • Ayırıcı, yük ayırıcısı ve topraklama ayırıcılarına ait konum göstergeleri
 • Ayırıcı ve topraklama ayırıcısı için kumanda yapılacak kumanda kolu yuvaları
 • “Yay Kurulu” ve “Yay Boş” sembolleri
 • Yük ayırıcı açma ve kapama butonları
 • Gerilim göstergesi ve faz sırası kontrol prizi
 • Çalıştırma talimatı
 • İşaret plakası

Ayırıcı ve Kesici Komponent Bileşenleri

Teknik Detaylar İçin Lütfen Ürünlere Tıklayınız..

{"cpt":"team","style":"2","columns":"3","show":3,"order":"DESC","orderby":"none"}